Reglementen Juniorentoernooi

 1. De wedstrijden worden gespeeld onder de richtlijnen van de KNVB district WEST II. De verenigingen dragen zorg voor de uitvoering.
 2. De wedstrijden zullen worden geleid door de bij de KNVB District WEST II geregistreerde scheidsrechters. In de voorronde worden de scheidsrechters geassisteerd door clubgrensrechters. Bij de wedstrijden om de halve en finale worden scheidsrechters bijgestaan door assistent grensrechters die bij de KNVB district WEST II staan geregistreerd.
 3. Afgelasting van wedstrijden kan slechts plaatsvinden door betrokken consul en/of scheidsrechter. De vereniging stelt in overleg een nieuwe datum vast.
 4. De wedstrijden duren:
  A-junioren: 2 x 45 minuten (op de finaledag 2 x 40 minuten)
  B-junioren: 2 x 40 minuten (op de finaledag 2 x 35 minuten)
  C-junioren: 2 x 35 minuten (op de finaledag 2 x 30 minuten)
  D-pupillen: 2 x 30 minuten
  E-pupillen: 2 x 25 minuten
  F-pupillen: 2 x 20 minuten
 5. Bij een gelijkspel worden wedstrijden in de voorronde NIET verlengd. Strafschoppen zullen dan de beslissing moeten brengen, conform de procedure zoals beschreven in het boek spelregels veldvoetbal van de KNVB.
 6. In elke leeftijdsklasse worden halve finales gespeeld. Afhankelijk per leeftijdklasse van het aantal deelnemers zal dit per toernooi worden afgesproken.
 7. De thuisspelende vereniging zorgt voor een wedstrijdformulier evenals het invullen daarvan (A-B- en C-junioren en D-pupillen). Het wedstrijdformulier moet voor aanvang van de wedstrijd volledig ingevuld worden met de verwachte wissels en daarna aan de scheidsrechter te worden overhandigd. Na afloop van de wedstrijd voorzien de leiders/aanvoerders het formulier met hun handtekening, waarna de scheidsrechter het formulier verder invult en ondertekent. Het wedstrijd formulier wordt ingeleverd/opgestuurd naar:

  Dirk de Romph
  Aalscholverlaan 604
  3136 KV VLAARDINGEN
 8. Waarschuwingen worden door de toernooileiding afgehandeld, conform de gemaakte afspraken. Hierbij wordt het volgende registratiesysteem toegepast :

  - 1e gele kaart: Aantekening op strafkaart
  - 2e gele kaart: 1 wedstrijd uitsluiting
  - 3e gele kaart: 1 wedstrijd uitsluiting
  - 4e gele kaart: 2 wedstrijden uitsluiting
  - 5e gele kaart: 2 wedstrijden uitsluiting
  - 6e gele kaart: 3 wedstrijden uitsluiting

  Uitsluiting gaan vanaf de tweede gele kaart automatisch direct in en niet pas op het moment dat een (eventuele) schriftelijke bevestiging volgt. Indien later blijkt dat een speler aan een wedstrijd heeft deelgenomen, die als gevolg van een tweede (of verdere) gele kaart was uitgesloten, wordt deze speler als niet-gerechtigde speler beschouwd en wordt het team van verdere deelname uitgesloten. Gele kaarten, die aan het einde van het toernooi nog geen uitwerking (uitsluiting) tot gevolg hebben gehad komen allen te vervallen.

  Iedere speler begint dus met “0” gele kaarten. Een rode kaart als gevolg van 2 gele kaarten geldt als 2 gele kaarten voor het toernooi. Een speler, die een wedstrijd om het Vlaardings Kampioenschap een rode kaartontvangt, is automatisch en zonder verdere berichtgeving aan betrokkene uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende wedstrijd in het toernooi. Veldverwijdering van ernstige aard, alsmede wanordelijkheden worden volgens de reglementen van de KNVB behandeld door de Tuchtcommissie WEST II. Clubs en scheidsrechters dienen in genoemde situaties hun rapporten binnen 2 x 24 uur na einde wedstrijd in te zenden naar KNVB district WEST II.

  De gele en rode kaarten dienen na afloop direct per mail verzonden te worden naar Dirk de Romph, e-mail: dromph@upcmail.nl. Hij draagt zorgt voor de administratie en verwerking van de kaarten.

  De spelers die als gevolg van een kaart uitgesloten is mag dan ook niet uitkomen in een andere categorie van het Vlaardings Kampioenschap totdat de uitsluiting over is. Bijvoorbeeld: Een speler is uitgesloten voor de B-junioren mag niet uitkomen bij de A-junioren totdat hij weer speelgerechtigd is voor de B-junioren.
 9. Omdat er elftallen uit de A- en B-categorie tegen elkaar spelen is het toegestaan 5 spelers te mogen doorwisselen. Zowel in de voorronde als op de finaledag.
 10. Indien een wedstrijd (door welke oorzaak dan ook) voortijdig wordt beëindigd dan beslist de toernooileiding over de voortgang van deze wedstrijd.
 11. Spelers die door de KNVB voor een tijdsduur zijn geschorst mogen NIET aan het toernooi deelnemen.
 12. Indien zich omstandigheden voordoen waarin dit reglement niet voorziet, dan neemt de toernooileiding een bindende beslissing.